Цветан Василев

Цветан Василев
Цветан Василев е роден през 1959 г. в гр. Габрово. Учи Външна търговия в социално-икономическия факултет на университета в гр. Лодз, Полша, а през 1985 г. завършва Международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС).
През 1992 г. Цветан Василев основава финансово-брокерските компании „Бромак” и „Фина С”. От 1995 г. до 1999 г. е началник на управление „Валутни операции и ликвидност” на ЦКБ, като от 1997 г. е и член на съвета на директорите на банката. За кратко е началник управление „Пазари и ликвидност” в ТБ България инвест (сега Банка „Алианц България”).
От средата на 2000 г. Цветан Василев е Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка АД, а от 2003 г. е мажоритарен собственик на банката и Председател на нейния Надзорен съвет.
Цветан Василев има редица специализации в областта на финансовия и банковия мениджмънт. Владее английски, френски, руски и полски език.
Съпругата на Цветан Василев - проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование също в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ). Понастоящем проф. Василева е декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС.
Семейство Василеви управляват фирмата “Тръст Василеви”, в която Цветан Василев е
съдружник заедно със съпругата си Антоанета Василева и дъщеря си.
“Тръст Василеви” ООД е с регистриран капитал от 15,5 млн. лв. и се занимава основно с финансови операции и инвестиции.

Проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ). 
Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през 1995 г. В периода 2002 – 2006 г. г-жа Василева заема длъжността директор на Център по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Притежава богат практически опит в областта на международната търговска и инженерингова дейност. Специализира Mеждународен мениджмънт и маркетинг в Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Барселона, City University Business School, Лондон и Asia Pacific University, Бепу, Япония. Участва в международни проекти за научноизследователска дейност, за обучение на мениджъри, за обмен на преподаватели и др. Осъществява научно ръководство на докторанти. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Консултира български фирми по проблеми на външноикономическата дейност, маркетинга, публично-частното партньорство и др. Понастоящем проф. Василева е декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС.
- See more at: http://businesslady.eu/component/k2/item/412-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82o-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%E2%80%A6#sthash.kbOi1ejO.dpuf
Проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ). 
Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през 1995 г. В периода 2002 – 2006 г. г-жа Василева заема длъжността директор на Център по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Притежава богат практически опит в областта на международната търговска и инженерингова дейност. Специализира Mеждународен мениджмънт и маркетинг в Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Барселона, City University Business School, Лондон и Asia Pacific University, Бепу, Япония. Участва в международни проекти за научноизследователска дейност, за обучение на мениджъри, за обмен на преподаватели и др. Осъществява научно ръководство на докторанти. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Консултира български фирми по проблеми на външноикономическата дейност, маркетинга, публично-частното партньорство и др. Понастоящем проф. Василева е декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС.
- See more at: http://businesslady.eu/component/k2/item/412-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82o-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%E2%80%A6#sthash.kbOi1ejO.dpuf
Проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ). 
Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през 1995 г. В периода 2002 – 2006 г. г-жа Василева заема длъжността директор на Център по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Притежава богат практически опит в областта на международната търговска и инженерингова дейност. Специализира Mеждународен мениджмънт и маркетинг в Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Барселона, City University Business School, Лондон и Asia Pacific University, Бепу, Япония. Участва в международни проекти за научноизследователска дейност, за обучение на мениджъри, за обмен на преподаватели и др. Осъществява научно ръководство на докторанти. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Консултира български фирми по проблеми на външноикономическата дейност, маркетинга, публично-частното партньорство и др. Понастоящем проф. Василева е декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС.
- See more at: http://businesslady.eu/component/k2/item/412-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82o-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%E2%80%A6#sthash.kbOi1ejO.dpuf

Няма коментари:

Публикуване на коментар